Flyttförsäkring

Flyttförsäkring

VÅRT ANSVAR ÄR FÖRSÄKRAT I IF SKADEFÖRSÄKRING.

Flyttfirma i Stockholm Preo Express AB har Bohagsförsäkring hos If-skadeförsäkring. Flyttförsäkringen omfattar det ansvar som försäkringstagaren påtager sig gentemot uppdragsgivare enligt Svenska åkeriförbundets ansvarsbestämmelser för bohags – och kontorsflyttningar.

För transporter av bohag gäller Allmänna Bestämmelser för bohagsflyttning (Bohag 2010),  detta innebär att ditt bohag är försäkrat under flytten med flyttfirman Preo Express.

Försäkringen omfattar även försäkringstagarens ansvar vid kontorsflyttningar inom Norden
(Kontor 2003) allmänna bestämmelser för flyttning av kontorsinventarier.

Flyttfirma  i Stockholm Preo Express har trafiktillstånd, försäkringsbevis och godkänt för F-skatt. Vår  personal är fackligt ansluten genom Svenska Transportarbetareförbundet.

Trafiktillstånd – flyttfirma i Stockholm – Preo Express

Forsäkringsbevis 

Kollektevavtal